Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thảo luận tổ

Đã đăng vào 30 Th11, 2018 lúc 14:41

Sáng 30/11, Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tiến hành thảo luận tổ nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa IX dự kiến diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2018.

Tại các tổ thảo luận, đại biểu tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm các báo cáo của UBND tỉnh, của các cơ quan tư pháp; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết cùng báo cáo của Thường trực HĐND và hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trình kỳ họp lần này.

Mặc dù ước cả năm, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phát triển và tăng trưởng khá đạt 7%, có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tuy nhiên, đối với một số ngành, lĩnh vực vẫn còn gặp khó, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng có liên quan quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện về nông thôn; kịp thời duy tu, nâng cấp những tuyến lộ giao thông nông thôn đang xuống cấp nghiêm trọng; kiên quyết xử lý tình trạng nuôi tôm chưa đảm bảo các điều kiện, nhất là tiêu chí về môi trường. Trong xây dựng nông thôn mới, nguồn lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; tội phạm giết người có xu hướng tăng; số tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài cũng tăng so với cùng kỳ. Liên quan đến các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2019, đại biểu đặc biệt quan tâm đến tiêu chí giảm 1,3% hộ nghèo, bởi càng về sau việc vận động, hỗ trợ đối tượng này vươn lên sẽ gặp không ít khó khăn./.

PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét