Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đảm bảo hài hòa lợi ích trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực đất đai

Đã đăng vào 11 Th8, 2017 lúc 10:01

Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, Nhà nước và công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực đất đai. Đây là chỉ đạo quan trọng của Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Kiên Cường tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực đất đai và kết quả thực hiện các kết luận và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào chiều 10/8.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh, mặc dù tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, không phát sinh mới “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài khiến việc thu thập hồ sơ liên quan đến nội dung khiếu nại gặp khó khăn, tiến độ giải quyết chậm.

6 tháng năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 220 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo. Kết quả, đã giải quyết được 177 vụ khiếu nại và 7 vụ tố cáo. Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo là do chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập như: giá bồi thường thấp, hay thay đổi. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên bị các phần tử xấu lợi dụng kích động khiếu kiện kéo dài. Công tác quản lý đất đai còn sơ hở, lỏng lẻo. Nhiều cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ để tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai.

Trước tình trạng các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng, tại buổi giám sát, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Kiên Cường yêu cầu Thanh tra tỉnh cùng các đơn vị liên quan cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục, giải thích, hài hòa ngay từ cơ sở, tập trung giải quyết khiếu kiện ngay từ đầu. Ngoài ra, cũng cần công khai, minh bạch các kết luận và xử lý sau thanh tra để tạo niềm tin trong Nhân dân./.


PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét