Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đảng uỷ Dân Chính Đảng sơ kết 6 tháng đầu năm

Đã đăng vào 5 Th7, 2019 lúc 14:29

Sáng 05/7, Ban Thường vụ Đảng uỷ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ mười bảy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung khác có liên quan.

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công, viên chức trong Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ đạt được kết quả theo yêu cầu kế hoạch được giao; Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định. Các cấp uỷ đảng cần nỗ lực quyết tâm hơn để thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra trong quý III năm 2019.

Ngoài ra, Hội nghị còn triển khai Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai thực hiện Quy định số 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét