Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đẩy mạnh công tác dân vận ngăn chặn bệnh quan liêu, xa dân

Đã đăng vào 10 Tháng 1, 2018 lúc 17:09

Sáng 10/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 63 điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Năm 2017, Ban Dân vận các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng hiệu quả.

Trên cơ sở trao đổi thảo luận những kết quả đạt được trong thời gian qua, hội nghị dành thời gian để nhìn nhận lại những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm nhất là đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức vận động nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, linh hoạt sáng tạo hướng mạnh về cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác dân vận thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, tăng cường việc đối thoại gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh từ cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi nhũng nhiễu tiêu cực, bệnh quan liêu, xa dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh.

Với chủ đề năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Ban Dân vận Trung ương và các địa phương cần thực hiện tốt công tác tác phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan, nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình Nhân dân và dự báo đúng tình hình, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Trung ương về công tác dân vận./.


PV: Trúc Đào

Để lại nhận xét