Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đối thoại với tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính

Đã đăng vào 11 Th10, 2018 lúc 16:45

Sáng 11/10, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính năm 2018. Có 34 cơ quan, đơn vị cùng phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Sở Tài chính tham gia buổi đối thoại.

Hiện nay, có 33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Tại hội nghị, Sở Tài chính đã giải đáp nhiều câu hỏi được đặt ra trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến thủ tục đầu tư, giá nông sản, thẩm tra quyết toán các công trình hay vấn đề đấu thầu, mua sắm tập trung, quản lý tài sản công.

Dù là lần đầu tiên thực hiện, nhưng cuộc đối thoại đã cho thấy quyết tâm lớn của Sở Tài chính Cà Mau trong việc cải cách thủ tục hành chính./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét