Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đóng góp kỷ yếu ngành Kiểm tra Đảng

Đã đăng vào 22 Th5, 2019 lúc 14:41

Chiều 21/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến hoàn thiện kỷ yếu ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh giai đoạn 1975 – 2018.

Đến nay, kỷ yếu cơ bản đã hoàn thành phần bản thảo. Tuy nhiên, vì thời gian sưu tầm, biên soạn hạn chế, một số tài liệu bị thất lạc do trải qua nhiều thời kỳ chia tách, tái lập, nên đây là dịp để các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh ngồi lại tiếp tục cung cấp tư liệu, góp ý bổ sung, hoàn thiện kỷ yếu của Ngành.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo kỷ yếu, đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, như: bổ sung thêm hình ảnh, tư liệu lịch sử ngành qua các thời kỳ, rút gọn nội dung kỷ yếu nhưng phải đảm bảo khái quát, nêu bật được thành tích nổi bật; kiểm tra lại các số liệu trong nội dung kỷ yếu.

Ban chủ trì hội nghị ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp, bổ sung vào dự thảo kỷ yếu để ban hành trong thời gian tới./.

PV: Phạm Thư

Để lại nhận xét