Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giải quyết đơn thư khiếu nại đạt hơn 96%

Đã đăng vào 11 Tháng 1, 2018 lúc 16:31

Sáng 11/01, Thanh tra tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã đến dự.

Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh đã thành lập 91 đoàn thanh tra trên lĩnh vực hành chính, tăng 27 đoàn so với năm 2016. Đã kết thúc 87 đoàn, có kết luận 79 đoàn. Qua thanh tra phát hiện sai sót ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng, ngân sách, buông lỏng quản lý đất đai; thực hiện chưa đúng quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cáo cáo kết quả thanh tra chưa đầy đủ và phát hiện số tiền sai phạm trên 19 tỷ đồng. Đề nghị thu hồi, nộp ngân sách 13 tỷ đồng. Đã nộp ngân sách gần 6 tỷ đồng.

Trong năm, thanh tra tỉnh cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 3.899 cuộc tại 14.733 cơ sở, cá nhân kinh doanh, phương tiện giao thông. Qua thanh tra, quyết định sử phạt số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, đã nộp ngân sách hơn 11,3 tỷ đồng.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Kết quả các đơn thư khiếu nại đạt hơn 96%, tố cáo đạt hơn 84%. Quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định, đúng thẩm quyền. Việc đối thoại trong quá trình giải quyết được chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân đã được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi nhấn mạnh: Ngành Thanh tra tỉnh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng thành viên, thanh tra viên ở từng cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để nâng cao hiệu quả thanh tra trong thời gian tới. Ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành thanh tra tỉnh trong việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi cũng chỉ ra một số hạn chế ngành thanh tra tỉnh cần sớm khắc phục, nhất là ở lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra kinh tế. Làm sao để kết luận thanh tra có tính hiệu lực cao, có tính bao quát, có tác động lan tỏa theo hướng phát hiện để chấn chỉnh. Tạo sự nhất quán về quan điểm xử lý ở từng cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân./.


PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét