Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đã đăng vào 26 Th4, 2019 lúc 14:37

Tiếp tục nội dung giám sát tình hình quản lý, kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung, sáng 26/4, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau đến giám sát nội dung này tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, Cà Mau có 16 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 330 ha, tập trung tại thành phố Cà Mau. Khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, Cà Mau có tổng số 186 dự án giải phóng mặt bằng thu hồi với tổng diện tích gần 2.250 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành 361 quyết định cho thuê đất cho 162 tổ chức để thực hiện các công trình dự án, với tổng diện tích hơn 5.000 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cho rằng tính pháp lý về đất đai phức tạp dẫn đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ thường chậm tiến độ.

Trước đó, vào chiều 25/4, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cũng đến giám sát tại Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Theo Sở Xây dựng tỉnh, hiện tại, Cà Mau có 18 dự án đầu tư xây dựng các Khu Đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung. Đa số các dự án đầu tư từ năm 2006, hồ sơ pháp lý các dự án đa số chưa thực hiện hoàn chỉnh theo quy định pháp luật, kéo dài thời gian kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân khi mua nền tại đây.

Các đơn vị đã kiến nghị đến Đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Đất đai 2013 cùng Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm của UBND tỉnh chưa đồng bộ, gây lúng túng cho ngành chức năng nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét