Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo ở Cà Mau giảm 2,48%

Đã đăng vào 4 Th10, 2008 lúc 0:00

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm của tỉnh Cà Mau giảm 2,48%; đến nay còn khoảng 12,6%; trong đó, hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 51,5% xuống còn 31%.Tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ xây cất nhà ở cho hộ nghèo với tổng số trên 3.500 căn; trong đó có hơn 1.600 căn cho đồng bào dân tộc Khmer. Các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, nhất là hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer được các địa phương thực hiện tốt.
Hiện nay, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn liền với đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh ở từng địa bàn; tạo việc làm cho người lao động, giúp hộ nghèo từng bước vươn lên./.

PV: Hồng Thắm

Để lại nhận xét