Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh Cà Mau họp thường kỳ tháng 12

Đã đăng vào 4 Th12, 2017 lúc 15:44

Sáng 04/12, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp, kịp thời cho ý kiến để UBND tỉnh xử lý 67 vấn đề quan trọng giữa các kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp, tham gia 37 cuộc giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công. Trong năm, đã tổ chức cho 9 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 38 điểm ở các xã, phường, thị trấn, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương giải đáp tại chỗ được cử tri đồng thuận và thống nhất. 

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn hạn chế trong năm qua, cuộc họp thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành rà soát lại các nội dung chương trình dự kiến sẽ diễn ra tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đề nghị các Ban HĐND tỉnh đề xuất một số nội dung cần thảo luận cũng như các nhóm vấn đề cần chất vấn tại kỳ họp lần này, đồng thời đánh giá các tờ trình Nghị quyết của UBND tỉnh.

Ngoài ra, phiên họp cũng thông qua dự kiến chương trình các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh quý I năm 2018 và dự kiến chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018./.


PV: Quách Mến

Để lại nhận xét