Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra các tờ trình

Đã đăng vào 21 Th6, 2019 lúc 15:08

Sáng 21/6, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tiến hành thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh Cà Mau nhằm chuẩn bị thông qua nội dung chính thức tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, dự kiến diễn ra từ ngày 10 – 12/7/2019. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân.

Các Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết được thẩm tra tại hội nghị gồm: quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma túy; quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Tại đây, đại biểu dành phần lớn thời gian thảo luận, xem xét mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc ở các cơ sở cai nghiện ma túy bằng 1,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với mức chi bồi dưỡng đối với giáo sư, phó giáo sư, chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/buổi và đối với cán bộ, công chức, viên chức không quá 500.000 đồng/người/buổi. Riêng mức chi cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh trong thời gian tập luyện là 200.000 đồng/người/ngày và 250.000 đồng/người/ngày trong thời gian thi đấu./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét