Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh Cà Mau thảo luận tổ

Đã đăng vào 26 Th11, 2019 lúc 15:30

Sáng 26/11, 53 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau chia thành 3 tổ thảo luận, góp ý với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để chuẩn bị nội dung trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa IX).

Các tổ thảo luận, góp ý ở 4 nhóm nội dung chính, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan tư pháp; tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Trong 10 báo cáo của UBND tỉnh, đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp tình hình thực hiện kinh tế – xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; quyết toán ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019 và dự chi ngân sách năm 2020. Đối với 3 báo cáo của các cơ quan tư pháp, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm nhiều đến kết quả công tác kiểm sát, thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

Riêng 26 tờ trình dự thảo nghị quyết, các tổ đại biểu tập trung vào các tờ trình về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; quy định hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm, từ 2020 – 2024; giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập.

Riêng 9 báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, đại biểu thảo luận kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị, thắc mắc của cử tri. Trong đó, đặc biệt chú ý đến những ý kiến của cử tri liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, phát huy thế mạnh phát triển ngành du lịch trọng điểm, quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét