Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hoàn chỉnh sớm đề cương Quy hoạch tỉnh Cà Mau để trình Thủ tướng phê duyệt

Đã đăng vào 6 Th11, 2019 lúc 15:33

“Hoàn chỉnh sớm đề cương Quy hoạch tỉnh Cà Mau để trình Thủ tướng phê duyệt”. Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tại hội nghị triển khai nội dung Luật Quy hoạch và lấy ý kiến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng 06/11.

Hội nghị được ông Nguyễn Như Triển – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam thuộc Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị tư vấn) trình bày các nội dung của Luật Quy hoạch và những nội dung đề xuất dự kiến được tích hợp trong quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có 25 nhiệm vụ đề xuất quy hoạch theo ngành, lĩnh vực và 9 nhiệm vụ đề xuất quy hoạch theo lãnh thổ.

Trên cơ sở đề cương này, tỉnh Cà Mau khẩn trương lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, các chuyên gia và kịp thời hoàn chỉnh trong thời gian 1 tháng để thông qua Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện.

Hội nghị còn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau do các chuyên gia của GIZ (Nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức hợp tác phát triển Đức) trình bày./.

PV: Chí Hải

Để lại nhận xét