Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau họp Ban quản lý dự án quý I năm 2019

Đã đăng vào 25 Th3, 2019 lúc 14:42

Sáng 25/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tổ chức họp Ban quản lý dự án Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại các địa phương chịu ảnh hưởng tại tỉnh Cà Mau, hợp phần 2 với Chương trình Vệ sinh – Nước sạch và các biện pháp giảm thiểu rủi ro cấp hộ gia đình tại Cà Mau do Hội chữ thập đỏ Thụy Sỹ tài trợ.

Dự án được thực hiện từ tháng 4 năm 2017, vùng can thiệp là 6 xã của 3 huyện: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; Xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời; Xã Khánh Hội, Khánh Tiến và Khánh Thuận, huyện U Minh. Tổng kinh phí Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ tài trợ là gần 18 tỷ đồng. Đến nay, dự án mới chỉ giải ngân hơn 2 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện chưa đúng theo kế hoạch đề ra, nhiều tiểu công trình chưa hoàn thành, như: Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc đang chờ phê duyệt; Nhà vệ sinh trường học, hộ gia đình đang chờ thẩm tra; vấn đề quản lý chất thải rắn, quản lý bùn thải chưa được phê duyệt hỗ trợ; máy lọc nước cho 3 trường học tại các xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc đang chờ phê duyệt; việc cấp phát 325 bồn nước nhựa đang chờ chỉ đạo.

Cuộc họp là cơ hội để Ban quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau kịp thời chia sẻ khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án cùng với các bên liên quan, cụ thể là nhà tài trợ Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ, từ đó tìm ra các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian sắp tới./.

PV: Phạm Thư

Để lại nhận xét