Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã đăng vào 9 Th8, 2019 lúc 14:59

Sáng 09/8, Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 50 năm qua, Đảng bộ thành phố Cà Mau đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Di chúc của Bác đạt nhiều thành tựu đáng kể. Từ một thị xã còn nhiều khó khăn, đến nay đã trở thành Thành phố và được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Cà Mau. Kinh tế của thành phố tăng trưởng nhanh, bình quân là 16% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm gần 24%…

Đối với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, chi bộ và đảng viên. Kết quả, có trên 7.000 đảng viên tham gia học tập, chiếm tỉ lệ trên 98%, trong đó có trên 94% cán bộ đảng viên làm cam kết làm theo Bác.

Dịp này, có 8 tập thể và 22 cá nhân được tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua./.

CTV: Phạm Phục

Để lại nhận xét