Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Đã đăng vào 30 Th11, 2018 lúc 14:40

Sáng 30/11, Thanh tra tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của ngành theo quy định pháp luật hiện hành với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân còn gặp phải trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, khó khăn chủ yếu là về xác định đối tượng kê khai tài sản đối với cán bộ, công, viên chức; việc lưu trữ hồ sơ báo cáo đối tượng kê khai tài sản còn nhiều vướng mắc; đối tượng kê khai tài sản ở những đơn vị có sử dụng vốn ODA…

Những kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân được đại diện Thanh tra tỉnh ghi nhận, trả lời thoả đáng. Đối với những nội dung cần thời gian nghiên cứu hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết sẽ được tổng hợp kiến nghị cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết./.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét