Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Đã đăng vào 11 Th10, 2018 lúc 16:47

Sáng 11/10, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho 150 đại biểu là Ban Chấp hành LĐLĐ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Trên cơ sở triển khai điểm cốt lõi cơ bản và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), hội nghị dành nhiều thời gian để truyền đạt các kỹ năng công tác công đoàn và kỹ năng của Chủ tịch công đoàn cơ sở. Qua đó tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ quan, đơn vị.

Việc quán triệt Nghị quyết Công đoàn lần này giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác công đoàn nắm vững và hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về nhận thức, ý chí và hành động, vận dụng sáng tạo trong thực tế công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau./.

PV: Trúc Đào

Để lại nhận xét