Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đã đăng vào 8 Th10, 2019 lúc 15:05

Sáng 08/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau và Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, trên 200 đại biểu đã về dự.

Theo đánh giá của Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương Phạm Bá: Tình trạng tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp và với hình thức ngày càng tinh vi hơn.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; vận động cán bộ và Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Song song đó, hội nghị hướng đến nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, nhất là người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

PV: Phú Toàn

Để lại nhận xét