Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị Tỉnh ủy Cà Mau lần thứ 22 khóa XV

Đã đăng vào 12 Th9, 2019 lúc 14:59

Sáng 12/9, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 khóa XV để thông qua dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung cho ý kiến Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”. Báo cáo nêu rõ, qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều đột phá, đời sống vật chất, tinh thần và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê biển, lưới điện, trường học, y tế… được đầu tư. Trong giai đoạn 2012 – 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 71.800 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ những mặt còn hạn chế được nhiều đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị như: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn thiếu tính đồng bộ, thiếu tính kết nối, chưa tạo động lực lớn để đột phá, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, chưa phát huy hết thế mạnh đặc trưng của vùng, tiểu vùng; Thẩm quyền thực hiện quy hoạch các công trình gom về Sở Xây dựng quá nhiều khiến tiến độ thực hiện chậm, chất lượng quy hoạch còn thấp; một số công trình còn đầu tư dàn trải;…

Hội nghị lần này cũng lấy ý kiến thông qua dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cho ý kiến phương châm, chủ đề Đại hội; kết cấu xây dựng Báo cáo chính trị; kết quả, hạn chế theo từng lĩnh vực; đánh giá tổng quát; rút ra nguyên nhân; các bài học kinh nghiệm; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình lưu ý tổ biên tập văn kiện Đại hội không đi theo lối mòn mà nên vận dụng những thành tựu từ tình hình thực tiễn địa phương; thuận lợi, khó khăn từ đặc điểm địa lý, đất đai, sông ngòi để tìm ra điểm khác biệt của Cà Mau với các tỉnh khác đưa vào văn kiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý nhiều nội dung quan trọng đối với việc lựa chọn chủ đề, phương châm Đại hội và cách xác định các khâu đột phá để tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Về định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”, tỉnh Cà Mau tiếp tục xác định phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tỉnh nên chọn những công trình, dự án trọng điểm để xây dựng, nhằm phát huy thế mạnh kinh tế vùng, tiểu vùng. Trong đó, cần chú ý lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét