Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 24 khóa XV

Đã đăng vào 2 Th12, 2019 lúc 17:53

Ngày 02/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị lần thứ 24 khóa XV kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đề ra chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chủ trì hội nghị.

Ước đến cuối năm 2019, tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 13.800 tỷ đồng; thu ngân sách vượt gần 21% dự toán; chi ngân sách vượt gần 29% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%, giảm 1,72%; giải quyết việc làm trên 38.700 lao động, vượt 0,5% so với kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%; kết nạp được 2.000 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững còn chậm. Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt thấp so kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 30/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 36,6% so với tổng số xã trong tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 91% kế hoạch, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể còn nhiều. Ngoài ra, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn bị động; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả; tiến độ xây dựng một số dự án, công trình còn chậm; tình hình tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp, cải cách hành chính có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, năm 2020 tỉnh Cà Mau đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng.

Để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nông – lâm – ngư nghiệp; có giải pháp cụ thể phát triển ngành hàng chủ lực của tỉnh; rà soát lại quy hoạch các ngành, lĩnh vực hiện nay không còn phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tầm nhìn, bền vững; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, khôi phục lại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; phát triển sản xuất theo hướng quy mô lớn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng tránh thiên tai. Đồng chí Dương Thanh Bình cũng chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, lấn chiếm hành lang lộ giới… xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình còn chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện tốt chỉ số năng lực cạnh tranh; quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân nhằm tạo không khí đồng thuận, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, ra sức thi đua yêu nước, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét