Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận

Đã đăng vào 10 Th1, 2019 lúc 14:47

Sáng 10/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Về phía tỉnh Cà Mau, dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2018, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Những đóng góp của công tác dân vận cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên cả nước đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội; an ninh – quốc phòng của từng địa phương và cả nước. Theo đó, kinh tế năm 2018 đạt mức tăng trưởng hơn 7%, cao nhất trong 10 năm qua; 12 chỉ tiêu đề ra hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế của công tác dân vận năm 2018 đồng thời thảo luận và đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Công tác dân vận cần phải sát dân, nắm dân để hiểu dân nhiều hơn. Đây là bước quan trọng góp phần vào thành công của công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần giúp đất nước ổn định, phát triển hơn, đời sống người dân được nâng cao hơn”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc cũng nhấn mạnh: năm 2019 và những năm tiếp theo hành trang của chúng ta có được không phải là thành tích qua những con số đã đạt mà chính là niềm tin, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng cũng chỉ ra những bất ổn trong công tác dân vận hiện nay như: tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp còn xảy ra; một bộ phận cán bộ còn xa dân, ít đối thoại với dân; trong một số trường hợp, chưa đánh giá, chưa dự báo kịp thời tư tưởng của nhân dân, chậm đổi mới phương thức nội dung hoạt động; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác dân vận, thủ tục hành chính còn rườm rà; nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được xử lý kịp thời, tính công khai minh bạch còn yếu.

Với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, “Năm dân vận chính quyền 2019” Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động của công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên cần nâng cao đạo đức công vụ, nhất là uy tín của người đứng đầu để tạo sự tin tưởng cho nhân dân. Đi liền với đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Tết Kỷ Hợi đang đến gần, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, công tác dân vận các cấp phải chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo, người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn để nhân dân cả nước được đón Tết ấm no, tươi vui.

Hội nghị cũng đã chứng kiến buổi ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét