Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến công nghệ thông tin

Đã đăng vào 9 Tháng 8, 2017 lúc 9:44

Chiều 08/8, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng chủ trì hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 440 đơn vị, với trên 7.000 người sử dụng phần mềm VIC. Tỉnh đã triển khai việc ứng dụng chữ ký số cho tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số 965 chữ ký số. Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải khoảng 1.900 thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin cũng báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau và tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin năm 2017.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, cũng như khó khăn, hạn chế, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2017, đó là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng phần mềm một cửa điện tử giai đoạn 3, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục do Chính phủ quy định; sớm hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện Dự án “Camera giám sát giao thông – an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; Dự án “Phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn” và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý tàu cá”. Sở Thông tin & Truyền thông khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau trình phê duyệt, công bố cuối năm 2017./.


PV: Quách Mến

Để lại nhận xét