Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thanh tra năm 2019

Đã đăng vào 13 Th1, 2020 lúc 15:28

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những mặt hạn chế trong công tác thanh tra, sáng 13/01, Thanh tra Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính giao. Theo đánh giá, công tác thanh tra có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm trước, đặc biệt là phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra và xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Qua thanh tra, ngành đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. So với năm 2018, số đoàn đông người đi khiếu nại giảm gần 5%, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm trên 1,2%. Nhiều địa phương đã gắn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với trách nhiệm thực thi công vụ, cải cách hành chính, qua đó góp phần làm giảm khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2019, ngành Thanh tra tiến hành gần 2.300 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phát hiện 338 vụ việc, với 413 người vi phạm, xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi, bồi thường trên 330 tỷ đồng; xử lý 42 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định, như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài; Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Kết quả đôn đốc, xử lý về thanh tra chưa đạt yêu cầu; Tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp; Tình trạng tham nhũng vặt trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Những hạn chế này được hội nghị nhìn nhận, phân tích và quyết tâm khắc phục trong năm nay./.

PV: Phú Toàn

Để lại nhận xét