Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Đã đăng vào 1 Th11, 2019 lúc 14:59

Sáng 01/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cà Mau, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan tham dự hội nghị.

Sau thời gian vận hành thử, đến nay Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào vận hành chính thức. Đây là động thái cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử. Cổng dịch vụ công quốc gia với các hệ thống được phân chia “Dành cho công dân”, “Dành cho doanh nghiệp”, “Phản ánh kiến nghị”, “Tiện ích”.

Đối với tỉnh Cà Mau, thực hiện quyết tâm của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, tỉnh đã triển khai “Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018”. Đến nay, Cà Mau đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh đã đưa vào hoạt động chính thức từ đầu năm 2017 cùng với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cơ quan Một cửa cấp huyện và cấp xã.

Hệ thống này giúp cho người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến từ mức độ 2 đến mức độ 4 hoặc trực tiếp tại bộ phận Một cửa; đối với cán bộ, công chức của các cơ quan trong toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính theo quy trình Một cửa trên mạng máy tính. Toàn tỉnh có 2.020 loại thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được đăng tải lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 330.000 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,45%. Hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 20.703 hồ sơ đạt 6%, riêng cấp tỉnh đạt 21%./.

PV: Phú Toàn

Để lại nhận xét