Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội thảo nâng cao nhận thức về cải cách hành chính

Đã đăng vào 4 Th10, 2018 lúc 14:15

Để góp phần nâng cao nhận thức trong công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, sáng 04/10, Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo với 21 bài tham luận ở 6 nhóm vấn đề.

6 nhóm vấn đề được tham luận, thảo luận gồm: cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính.

Nhiều cách thực hiện hiệu quả cũng như những vấn đề còn khó khăn được chia sẻ trong các ý kiến tham luận, thảo luận và không ít giải pháp, đề xuất cũng được nêu ra, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét