Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hơn 1.600 đơn vị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức đại hội trong quý IV/2018

Đã đăng vào 11 Th10, 2018 lúc 16:43

Ngày 10/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Cà Mau, có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ; những khó khăn, vướng mắc trong Đề án xây dựng nhân sự tham gia vào các vị trí uỷ ban, Ban thường trực, Chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên thường trực; công tác tuyên truyền, góp ý vào dự thảo văn kiện của MTTQ các cấp; văn kiện của UBMT cấp trên; các điều kiện về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho đại hội…

Theo Báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức đại hội trong quý IV năm 2018, số còn lại sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm ở địa phương tổ chức. Theo đó, có 753/11.162 đơn vị cấp xã trong cả nước được chọn làm đơn vị Đại hội điểm. Trong đó, có 59 đơn vị đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo. Quý IV/2018, có 662 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội điểm, 91 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong quý I/2019. Đặc biệt, đã có 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm và hoàn thành trong tháng 9/2018.

Tỉnh Cà Mau đã chọn xã Tân Thành, thành phố Cà Mau và huyện Năm Căn để tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét