Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Họp cán bộ hưu trí trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX

Đã đăng vào 29 Th11, 2019 lúc 13:18

Chiều 28/11, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp với cán bộ hưu trí nhằm thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX và báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX diễn ra từ ngày 04 – 06/12/2019 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Cà Mau. Nội dung chương trình sẽ thông qua 07 báo cáo của UBND tỉnh; Thường trực HĐND và UBND tỉnh thông qua 25 tờ trình; 04 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh;chất vấn và trả lời chất vấn; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo sơ lược kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện 36 cuộc theo chuyên đề, qua đó có 163 kiến nghị đến các ngành, các cấp có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, thúc đẩy việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong năm 2019, 09 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri tại 56 điểm, có hơn 4.000 cử tri đến dự, trong đó có 591 lượt cử tri tham gia phát biểu, liên quan hơn 1.000 vấn đề cử tri quan tâm trên nhiều lĩnh vực. Các ý kiến kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến tình hình đời sống, sản xuất tại đại phương và hầu hết ý kiến được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng chính quyền địa phương giải đáp tại chỗ, được cử tri cơ bản đồng tình./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét