Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Họp Hội đồng thẩm định bỏ phiếu bầu chọn các xã nông thôn mới

Đã đăng vào 12 Tháng 2, 2018 lúc 16:30

Sáng 12/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp hội đồng, bỏ phiếu bầu chọn các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Căn cứ vào kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của các xã trong năm qua, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến và bỏ phiếu bình chọn 9 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017 gồm: Tân Lộc, Biển Bạch Đông, Tân Bằng (huyện Thới Bình); Hòa Tân, Định Bình (Tp.Cà Mau); Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi); Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển); Rạch Chèo (huyện Phú Tân) và Hòa Mỹ (huyện Cái Nước). Kết quả, Hội đồng thẩm định đã đồng ý trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 9 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh: Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các xã được công nhận nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích. Vì vậy, trong thời gian tới, các xã đã được công nhận và những xã đang xây dựng nông thôn mới đều phải cố gắng hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo theo quy định công nhận lại sau 5 năm, bộ mặt và đời sống người dân nông thôn đều khởi sắc./.


PV: Diễm My

Để lại nhận xét