Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Họp lấy ý kiến một số tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Đã đăng vào 8 Tháng 11, 2017 lúc 15:32

Chiều 07/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp với các thành viên UBND và các ban HĐND tỉnh lấy ý kiến thông qua nội dung một số tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cùng các Phó Chủ tịch: Trần Hồng Quân, Lâm Văn Bi, Thân Đức Hưởng và Lê Văn Sử chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua 9 tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính xã Nguyễn Việt Khái và thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân; Nghị quyết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng cho ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 – 2020; Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đại biểu đã đi sâu đóng góp cho từng nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chính xác, chặt chẽ để chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm./.


PV: Quách Mến

Để lại nhận xét