Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

Đã đăng vào 5 Th6, 2021 lúc 13:55

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, với chủ đề “Phục hồi sinh thái” và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động vì môi trường diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30/6 trên địa bàn tỉnh.

Do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị, địa phương hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong Tháng hành động vì môi trường, thay vào đó tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả; treo băng gôn, pa nô, áp phích trên các tuyến đường chính, khu đông dân cư tuyên truyền nội dung vai trò của thiên nhiên, đa dạng sinh học đối với đời sống con người, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Vận động cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân đẩy mạnh hoạt động vệ sinh môi trường nơi ở, sản xuất, nơi học tập, sinh hoạt, làm việc, trồng cây xanh, trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Các cơ quan, đơn vị, dịch vụ công phải nêu gương về chấp hành quy định bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, phải có kế hoạch và phân công cụ thể rà soát tình trạng vệ sinh nơi cơ quan, xử lý triệt để rác thải tồn đọng trong phạm vi khuôn viên, chấn chỉnh ngay tình trạng nhà vệ sinh không đạt yêu cầu vệ sinh. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường giải pháp quản lý thích ứng biến đổi khí hậu; kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tổ chức các hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh phát động./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét