Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Đã đăng vào 9 Th12, 2019 lúc 15:38

Sáng 09/12, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 60 học viên là cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 03 ngày, với 06 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về dân tộc, công tác dân tộc, văn hóa dân tộc; tình hình thực hiện chính sách dân tộc và các vấn đề cơ bản, cấp bách ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay, để áp dụng và thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

PV: Sa Thươl

Để lại nhận xét