Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai giảng lớp cao cấp chính trị khóa 80

Đã đăng vào 7 Th10, 2019 lúc 15:36

Sáng 07/10, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện chính trị khu vực IV và Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa 80, niên khóa 2019 – 2020 tại tỉnh Cà Mau. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng.

Các học viên sẽ được trau dồi kiến thức về lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; từ đó vận dụng những kiến thức, lý luận đã học vào thực tiễn nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét