Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung

Đã đăng vào 13 Tháng 11, 2017 lúc 16:46

Sáng 13/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 61, năm học 2017 – 2018.

50 học viên là trưởng, phó phòng trở lên hoặc cán bộ trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố Cà Mau sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…Ngoài phần lý luận, học viên sẽ được giảng dạy kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp từ thực tiễn./.


PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét