Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đã đăng vào 9 Th12, 2019 lúc 20:54

Sau thời gian triển khai, thiết lập, vận hành thử nghiệm, chiều 09/12, Chính phủ tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động chính thức Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai trương. Tại điểm cầu Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng, đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đại diện doanh nghiệp và người dân cùng tham dự lễ.

Cổng dịch vụ công quốc gia có vai trò quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đây là hệ thống kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; đảm bảo khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin thủ tục hành chính, thông tin về dịch vụ công, theo dõi trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính…

Đối với cơ quan Nhà nước, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, hệ thống điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; hạn chế việc đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu về thủ tục hành chính… Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ kết nối giữa các dịch vụ công của các bộ, ngành và địa phương. Hiện tại, khi đưa vào khai thác, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh trực tuyến, cấp bằng lái xe quốc tế, đổi bằng lái xe trong nước, đăng ký hoạt động khuyến mại, vấn đề cấp mới cho điện hạ áp, trung áp, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế… tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn.

Riêng tỉnh Cà Mau, từ lúc triển khai vận hành kết nối đến nay, về cơ bản Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định../.

PV: Phú Toàn

Để lại nhận xét