Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khó khăn trong bố trí quỹ đất tái định cư

Đã đăng vào 4 Th10, 2018 lúc 14:16

Sáng 04/10, Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi giám sát tại huyện Trần Văn Thời. Nội dung tập trung về kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung theo Luật Đất đai năm 2013 tại địa bàn huyện.

Tổng diện tích đất huyện Trần Văn Thời phải thu hồi theo quy định của Luật Đất đai 2013 là 79,47 ha với 621 hộ bị ảnh hưởng, tổng số bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi trên 53 tỷ 850 triệu đồng. Huyện có 38 dự án thực hiện thu hồi đất sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Khó khăn hiện nay của huyện là chưa có sẵn quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân khi triển khai các dự án, ý thức chấp hành luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc xác định giá đất cụ thể mất nhiều thời gian, hội đồng bồi thường, hỗ trợ được cơ cấu kiêm nhiệm nên thời gian giải quyết công việc còn chậm. Ngoài ra, chủ đầu tư đăng ký danh mục nhiều nhưng chưa có vốn và nhiều lý do khác nên chậm triển khai thực hiện./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét