Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND và UBND tỉnh năm 2018

Đã đăng vào 14 Th6, 2019 lúc 14:03

“Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND và UBND tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, mối quan hệ phối hợp các bên ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật”. Đây là kết quả chung được rút ra tại Hội nghị Kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND và UBND tỉnh năm 2018 được HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức sáng 14/6. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, như: Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chậm; việc hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát ở cơ sở đôi khi còn mang tính hình thức; việc phát huy quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND chưa cao; một số nội dung chất vấn, trả lời chất vấn chưa xác trọng tâm, nhiều vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng; việc kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp có lúc có nơi chưa được coi trọng và quân tâm đúng mức.

Một số phong trào nổi bật được 3 bên phối hợp thực hiện có hiệu quả, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa cùng nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri được thực hiện chặt chẽ, nội dung, phương thức luôn được đổi mới để mang lại hiệu quả. Trong năm, đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri 63 điểm tại các xã, phường, thị trấn. Qua đó ghi nhận được hơn 1.000 lượt ý kiến, kiến nghị. Đã tiếp 269 lượt công dân; tiếp nhận 417 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Các nội dung phối hợp giữa các bên trong năm 2019 là: Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế – xã hội; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới công tác giám sát, khảo sát, chú trọng hình thức, nội dung chuyên đề, sâu sát với cơ sở, linh hoạt, thiết thực và hiệu quả./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét