Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra cải cách thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Đã đăng vào 29 Th11, 2019 lúc 13:17

Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian qua, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã triển khai đánh giá, rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và công khai 37 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, đảm bảo quyền lợi của cơ quan và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 100% công chức sử dụng phần mềm VIC thường xuyên; văn bản đến – đi trên phần mềm VIC đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đánh giá cao những kết quả Sở TT&TT đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, yêu cầu đơn vị khắc phục một số hạn chế, như: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chưa cao; lĩnh vực thông tin và truyền thông là đa ngành, tốc độ phát triển nhanh, nên cần có thêm nhiều đề xuất đột phá để việc quản lý đạt hiệu quả cao hơn./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét