Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thành phố Cà Mau

Đã đăng vào 17 Th5, 2019 lúc 14:54

Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Cà Mau những tháng đầu năm 2019.

Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cà Mau tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ, giải quyết sớm hơn quy định 279 hồ sơ, đúng hạn hơn 8.600 hồ sơ. Chính sách an sinh xã hội được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 3.000 lượt người, với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. UBND thành phố Cà Mau đã triển khai thực hiện hoàn thành 49/59 nhiệm vụ.

Kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra, việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện quy định về kiểm soát, thực thi giải quyết thủ tục hành chính tại một số xã, phường còn chưa đảm bảo. Việc, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Từ đó, việc thực hiện các khâu trong quy trình giải quyết hồ sơ gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu lưu trữ hồ sơ, chia sẻ, kết nối dữ liệu./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét