Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra công vụ đột xuất

Đã đăng vào 26 Th2, 2019 lúc 14:38

Tổ kiểm tra Công vụ tỉnh Cà Mau kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và một số hàng quán trên địa bàn thành phố Cà Mau vào sáng 26/02.

Mặc dù đã hơn 8 giờ sáng Tổ kiểm tra mới xuất quân đi kiểm tra nhưng vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức rãnh rỗi ngồi các hàng quán trên địa bàn thành phố Cà Mau. Tổ kiểm tra đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên nhắc nhỡ cán bộ, công chức, viên chức của mình thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định của Nhà nước.

Riêng tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, vào thời điểm kiểm tra các cán bộ, công chức đều có mặt khá đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định. Riêng một số ít cán bộ công chức dạng biệt phái còn đi muộn hơn thời gian quy định./.

PV: Tiến Sơn

Để lại nhận xét