Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đã đăng vào 9 Th10, 2019 lúc 15:16

Công tác thi hành, thực hiện pháp luật về BHXH còn hạn chế do một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân. Đó là thông tin do lãnh đạo thành phố Cà Mau báo cáo với Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trình vào sáng 09/10.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện UBND thành phố Cà Mau thông tin từ đầu năm đến nay đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chế độ BHXH. Tổ chức đội kiểm tra pháp luật lao động tại 20 doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra còn nghe phản ánh về những khó khăn do thay đổi thường xuyên các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực BHXH; Về tình trạng nợ, chậm nộp BHXH của 182 đơn vị sử dụng lao động với số tiền hơn 16 tỷ đồng./.

PV: Hoài Lê

Để lại nhận xét