Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX sẽ khai mạc vào ngày 06/12

Đã đăng vào 1 Th12, 2017 lúc 6:42

Chiều 30/11, HĐND tỉnh Cà Mau họp báo thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thông qua 17 tờ trình và 17 dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh còn xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2017, báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08/12. Tất cả các nội dung, chương trình kỳ họp sẽ được Đài PT-TH Cà Mau truyền hình trực tiếp./.


PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét