Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2019

Đã đăng vào 22 Th6, 2019 lúc 10:18

Ngày 21/6, tại Công an tỉnh Cà Mau, đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số 1 thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh do Công an tỉnh làm Khối trưởng đã thực hiện lễ ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2019.

Với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, các cơ quan nằm trong khối thi đua số 1 quyết tâm, phấn đấu thực hiện tốt nội dung, mục tiêu thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu 100% các cơ quan trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019.

Tại lễ ký kết, các cơ quan thuộc Khối đã đăng ký các danh hiệu thi đua, thông qua nội dung giao ước thi đua, kế hoạch hoạt động của Khối và tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2019./.

CTV: Minh Đương

Để lại nhận xét