Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Đã đăng vào 13 Tháng 11, 2017 lúc 16:47

Sáng 13/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo trong tỉnh.

Trên cơ sở lồng ghép giữa lý luận và thực tiễn, trong 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu những kiến thức, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, nhất là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa văn nghệ; Khoa học công nghệ & môi trường; Giáo dục, đào tạo dạy nghề.

Những chuyên đề được đề cập trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ lần này đều là những vấn đề mới, phản ánh nhiều khía cạnh trên các lĩnh vực cũng như những thực trạng và bất cập hiện nay, qua đó, đưa ra những giải pháp, những vấn đề cốt lõi mà mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thực hiện trong tình hình mới, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy kỹ năng của đội ngũ này/.


PV: Trúc Đào

Để lại nhận xét