Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nhiều chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thể khai thác

Đã đăng vào 4 Th5, 2019 lúc 14:13

Sáng 04/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Đề án, tỉnh Cà Mau có hơn 8.200 hộ được thụ hưởng chính sách, bao gồm hơn 2.600 hộ nghèo dân tộc thiểu số và hơn 5.600 hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Các nội dung được hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ đất ở; đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt; hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ bố trí sắp xếp ổn định dân cư.

Tuy nhiên, đến nay, Đề án vẫn chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân là do, Trung ương vẫn chưa phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho tỉnh Cà Mau để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Đề án đã phê duyệt. Do đó, tỉnh Cà Mau chưa thể bố trí thêm hộ dân vào các điểm định canh, định cư tập trung cũng như không thể giải ngân vốn vay, bố trí cho vay để tạo quỹ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề mà chỉ thực hiện được đối với nội dung cho vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, những khó khăn về thiếu quỹ đất ở gắn liền với hỗ trợ nhà ở; quy định về hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số cũng là một trong những vướng mắc khiến việc triển khai, thực hiện các nội dung của chính sách còn gặp nhiều khó khăn./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét