Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phiên họp giải trình tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau

Đã đăng vào 5 Th10, 2018 lúc 14:35

Sáng 05/10, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp giải trình tháng 10 nhằm làm rõ các ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh trong các cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra và tại các kỳ họp HĐND trước đó nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giải quyết triệt để.

Phiên họp do Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì. Tham gia còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Phiên họp giải trình tập trung vào 4 nhóm vấn đề liên quan đến 10 nội dung. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đã làm rõ việc ban hành văn bản hướng dẫn thành lập mới và kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy theo Điều 5, Nghị định 94 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh; việc quản lý trẻ em và người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng như việc tiếp nhận đối tượng không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung làm rõ việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; quản lý sử dụng tài sản nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm và tình trạng dạy thêm không đúng quy định. Thực hiện chính sách về cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và các giải pháp khắc phục nhanh các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn bị hư hỏng; đồng thời có biện pháp, quy chế, quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng đối với các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh./.

PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét