Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau

Đã đăng vào 7 Th5, 2019 lúc 14:32

Sáng 07/5, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì. Phiên họp nhằm giải trình một số vấn đề liên quan đến tình hình phát triển du lịch tỉnh Cà Mau và báo cáo tình hình xử lý chuyển nguồn ngân sách và hủy dự toán các cơ quan, đơn vị năm 2018.

Tham gia phiên họp còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

Cà Mau hiện có 4 khu du lịch: Khai Long, Đất Mũi, Hòn Đá Bạc và Sông Trẹm; 14 điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã và đang khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng gắn với văn hóa bản địa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thực tế cho thấy, ngành du lịch Cà Mau đã có bước phát triển, song đại biểu cho rằng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Tại phiên họp, đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ một số vấn đề liên quan đến khách du lịch tăng nhưng lượng khách lưu trú ít; cần tổ chức triển khai các quy hoạch về du lịch; tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Từ những vấn đề đại biểu đặt ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tiến hành sơ kết Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau. Trong đó, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, nhất là về nhân lực và ngân sách, cũng như rà soát lại các văn bản liên quan về phát triển du lịch để loại bỏ, điều chỉnh văn bản phù hợp với tình hình thực tế. Về phía HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về lĩnh vực này nhằm giải quyết khó khăn cho ngành du lịch của tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trong chiều 07/5, phiên họp tiếp tục giải trình, làm rõ công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang 2019 và hủy dự toán của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đại biểu đặc biệt quan tâm tổng số dự toán phải hủy năm 2018 hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh hơn 43 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện hơn 7 tỷ đồng. Đại biểu cho rằng: Trong điều kiện Cà Mau chưa tự cân đối ngân sách, hằng năm đều phải nhận hỗ trợ của ngân sách Trung ương, các cơ quan, đơn vị cần khắc phục ngay từ khâu lập dự toán, tổng hợp dự toán, điều hành dự toán được giao để hạn chế số dự toán phải hủy./.

PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét