Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khoá XII)

Đã đăng vào 18 Tháng 5, 2017 lúc 16:04

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiện; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thấy những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho đến đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…Qua thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Cơ bản, Nhân dân đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả… Trong đó, Tỉnh ủy Cà Mau chọn 2 nhiệm vụ đột phá là cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung này được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao.

Những kết quả trên được nêu ra đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một món quà ý nghĩa dâng lên Bác. Tuy nhiên, theo Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn mặt hạn chế cần nhìn nhận như: một số cấp uỷ còn lúng túng; vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa rõ; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thước đo quan trọng nhất cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của mỗi đơn vị, địa phương. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chỉ thị 05, trong đó đặc biệt chú ý đến vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác này, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình. Đặc biệt, chú trọng đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, việc nêu gương này phải đi vào thực chất để tạo sự lan tỏa sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng trao Bằng khen cho 28 tập thể, trong đó có Đảng bộ Phường 5, thành phố Cà Mau và 48 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị./.


PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét