Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đã đăng vào 8 Th10, 2019 lúc 15:06

Sáng 08/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1 đến 1,5%; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội… góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng tiềm lực, tinh thần trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh. Lực lượng quân sự được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Hiện nay, đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,68% so với tổng dân số trong toàn tỉnh; xây dựng 100% chi bộ quân sự có chi ủy. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng luật định, chất lượng chiến sỹ mới được nâng lên. Theo đó, 10 năm qua, địa phương đã đưa hơn 10.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng; quốc phòng với an ninh đối ngoại; hiệp đồng giữa các lực lượng; thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu những mặt hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian tới được vững chắc hơn.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét