Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết công tác dân vận 9 tháng

Đã đăng vào 9 Th10, 2019 lúc 15:15

Chiều 08/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và đề ra chương trình 3 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Lê Dũng chủ trì hội nghị.

9 tháng qua, Ban Dân vận các cấp đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương. Từ đó, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan đến công tác dân vận; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nội dung, phương hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội luôn quan tâm đổi mới. Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo dân chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong 3 tháng còn lại của năm nay, công tác dân vận của tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động theo hướng Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao việc cụ thể, có chủ đề. Phát huy tốt hơn giai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

PV: Phú Toàn

Để lại nhận xét