Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau

Đã đăng vào 18 Tháng 5, 2017 lúc 9:47

Chiều 17/5, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau năm 2016, triển khai công tác phối hợp năm 2017. 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Năm 2016, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thu được nhiều kết quả, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nổi bật là các đơn vị đã vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thu hút được đông đảo người dân hưởng ứng, với trên 196.000 người tham dự, chiếm hơn 68% tổng số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri cũng được 3 đơn vị phối hợp thực hiện khá tốt, đúng quy định; nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới, hiệu quả. Từ sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX đến cuối năm 2016, các đơn vị đã phối hợp tiếp xúc cử tri tại 39 điểm, có hơn 3.000 lượt cử tri đến dự, đóng góp 570 lượt ý kiến.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho rằng: Công tác phối hợp giữa 3 đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Sự phối hợp đôi lúc chưa chặt chẽ; công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp còn một số hạn chế. Hội nghị cũng cho rằng: Đại biểu HĐND cần quan tâm hơn đến chương trình hành động của mình và cần tổ chức nhiều hơn các cuộc đối thoại với Nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Năm 2017, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường hơn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, khảo sát; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân mong muốn, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, các đơn vị sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới, nhất là trong việc nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện; thực hiện tốt quy chế cơ sở và chú trọng đến công tác thông tin tổng hợp ý kiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của Nhân dân./. 


PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét